റിയാദ് മെട്രോ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകും

riyadh metro

റിയാദ് – റിയാദ് മെട്രോ പദ്ധതി 2023 അവസാനത്തിന് മുമ്പോ 2024 തുടക്കത്തിലോ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റിയാദ് മേയർ പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അയ്യാഫ് പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതിയായാണ് റിയാദ് മെട്രോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

റിയാദ് മെട്രോയിൽ 6 ലൈനുകളും ആകെ 84 സ്റ്റേഷനുകളുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. ഗതാഗത പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ മെട്രോ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റിയാദിലെ പബ്ലിക് പാർക്കിംഗ് പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പ്രദേശമായതിനാൽ സെൻട്രൽ ഏരിയയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു.റിയാദിലെ പൊതു പാർക്കിംഗ് പദ്ധതി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ആധുനിക ഗതാഗത ശൃംഖലയും ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജനസാന്ദ്രതയുടെയും ട്രാഫിക് ട്രിപ്പുകളുടെയും വിതരണം ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനായി റിയാദിൽ ഒന്നിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനവും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!