തബൂക്കിൽ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ അപൂർവ ഇനം ജലജീവിയെ രക്ഷിച്ചു

rare fish

തബൂക്കിലെ ബീച്ചിൽ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ അപൂർവ ഇനത്തിൽ പെട്ട ജലജീവിയെ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. സ്വദേശികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ജലജീവിയെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!