ആഭ്യന്തര ഹാജിമാർ എടുത്തിരിക്കേണ്ട വാക്സിനുകൾ

hajj 2022

ആഭ്യന്തര ഹാജിമാരുടെ ഹജ്ജിനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവർ ഹജിന് പോകുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം. കൂടാതെ സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷനും പൂർത്തിയാക്കണം. ഇത് ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളിലൊന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!