സൗദി മന്ത്രാലയവും എച്ച്ആർ ഫണ്ടും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

hr fund

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ മുനിസിപ്പൽ, റൂറൽ അഫയേഴ്‌സ്, ഹൗസിംഗ് മന്ത്രാലയവും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ടും ചേർന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കമ്പനികളിലെയും 20,000 ബിരുദധാരികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലന പരിപാടിയായ തംഹീർ വഴി അടുത്ത രണ്ട് കാലയളവിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള സഹകരണ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ഹ്യൂമൻ കേഡറുകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്രധാനമാണെന്ന് പരിശീലന മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. പരിശീലന കോഴ്‌സുകളിൽ അച്ചടക്കത്തിലൂടെയും പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെയും തങ്ങളും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നിർബന്ധമാണ് ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലൊന്ന്,” ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ പറഞ്ഞു.

മുനിസിപ്പൽ, ഗ്രാമകാര്യ, പാർപ്പിട മന്ത്രി മാജിദ് അൽ ഹൊഗെയ്ൽ, ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക് സേവന മന്ത്രി സാലിഹ് അൽ-ജാസർ, പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ഫദ്‌ലി, ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ ഖത്തീബ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ ജാവിനിയും മുനിസിപ്പൽ, റൂറൽ അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിലെ അണ്ടർസെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് അൽ ഖരാവിയും ഒപ്പുവച്ചു.

മുനിസിപ്പൽ, റൂറൽ കാര്യങ്ങളും ഭവന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളിൽ ദേശീയ കേഡർമാരുടെ പരിശീലനവും ജോലിയും പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് കരാറിന്റെ ലക്ഷ്യം.

മെമ്മോറാണ്ടം ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു, തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ദേശീയ കേഡറുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരികളുമായി ഏകീകൃത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു, കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മുനിസിപ്പൽ, ഗ്രാമീണ, ഭവന തൊഴിലുകളുടെ പ്രാദേശികവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

യുവാക്കളുടെയും യുവതികളുടെയും തൊഴിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും മാനുഷികവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കിംഗ്ഡം വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളുടെയും ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!