533 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ച് സൗദി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് കമ്പനി

housing board

റിയാദ്: റിയാദിൽ നടക്കുന്ന വിശിഷ്ട നഗരങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുടെ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ദേശീയ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളികളുമായി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് കമ്പനി 2 ബില്യൺ റിയാലിന്റെ (533 ദശലക്ഷം ഡോളർ) ഒമ്പത് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ദേശീയ പങ്കാളികളുമായുള്ള കരാറുകൾ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേൽനോട്ടം, ഡിസൈൻ വർക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ, ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ് നിർമ്മാണം, മൂല്യനിർണ്ണയ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്.

ഈ മാസം ആദ്യം, നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് കമ്പനി 40 ബില്യൺ റിയാൽ (10 ബില്യൺ ഡോളർ) വിലമതിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലുടനീളമുള്ള 11 നഗരങ്ങളിലായി 150,000 ഭവന യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാരണമാകും.

2016-ൽ സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ മേഖലകളിലെ മുനിസിപ്പൽ, റൂറൽ അഫയേഴ്‌സ്, ഹൗസിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും നിക്ഷേപ വിഭാഗമാണ്.

സൗദി ഫാമിലി റെസിഡൻഷ്യൽ ഉടമസ്ഥത 70 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുക എന്ന വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, വിവിധ ഭവന ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!