അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി കെ എസ് റിലീഫ് യുനെസ്കോ സഘ്യം

IMG-20221001-WA0011

റിയാദ്: അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കിംഗ് സൽമാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എയ്ഡ് ആൻഡ് റിലീഫ് സെന്റർ യുനെസ്‌കോയുമായി സഹകരിച്ച് അധ്യാപകർക്കായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ റിസോഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നു.

ബെയ്‌റൂട്ടിലെ യുനെസ്‌കോയുടെ റീജിയണൽ ബ്യൂറോ ഫോർ എജ്യുക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധ്യാപകർക്കായി റിസോഴ്‌സ് പായ്ക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“എസ്ഡിജി 4 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ഐക്യം വളർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് പായ്ക്കുകൾ” സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

‘വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സമാധാനം’ എന്ന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഗ്രൂപ്പുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ, അറബ് കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള, പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ അപകടസാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്കും അവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിലൂടെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

2015-ൽ യുഎൻ സ്ഥാപിച്ച 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് SDG4. “എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും തുല്യവുമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ആജീവനാന്ത പഠന അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക” എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!