വേ ട്ടയാടാൻ പാടില്ലാത്ത ജീവികളെ വെളിപ്പെടുത്തി സൗദി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്

animals not to be hunted

മക്ക: വേട്ടയാടുന്നതിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായും സ്ഥിരമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വന്യജീവികളെ സൗദി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് വെളിപ്പെടുത്തി.

അറേബ്യൻ പുള്ളിപ്പുലി, ഹൈനകൾ, ചെന്നായ്ക്കൾ, കുറുനരി, ലിങ്ക്സ്, മണൽപ്പൂച്ചകൾ, സാധാരണ ജനിതകങ്ങൾ, തേൻ ബാഡ്ജറുകൾ തുടങ്ങിയ വേട്ടക്കാരെ വേട്ടയാടുന്നത് നിരോധിക്കുന്ന വന്യജീവി വേട്ടയ്‌ക്കായുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് റെഗുലേഷനുകളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 4 ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക് NCW അവതരിപ്പിച്ചു.

അറേബ്യൻ ഓറിക്‌സ്, മണൽ നിറമുള്ള ഗോയിറ്ററഡ് അണ്ണാൻ, മൗണ്ടൻ ഗസൽ (പർവതങ്ങളിലോ ഫറസൻ ദ്വീപുകളിലോ കാണപ്പെടുന്നത്), നൂബിയൻ ഐബെക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അൺഗുലേറ്റുകൾക്ക് പുറമേ, രാജ്യത്ത് പ്രാദേശിക പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“എൻ‌സി‌ഡബ്ല്യു ഒരു വേട്ടയാടൽ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് പരിസ്ഥിതി അധികാരികൾ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു,” പക്ഷി-വന്യജീവി വിദഗ്ധനായ ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ യസ്‌ലാം ഷോബ്രാക് പറഞ്ഞു, “ഇത് സന്തുലിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള സവിശേഷവും സംഘടിതവുമായ സംവിധാനമാനിന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചർത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!