ലോക അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങി സൗദി അറേബ്യ

teachers day

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 5 ന് വരുന്ന ലോക അധ്യാപക ദിനം “വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിവർത്തനം അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു” എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്കൂളുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളിലും ആഘോഷിക്കും.

റിയാദിലെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആഘോഷത്തിൽ “ദി വിഷൻസ് ടീച്ചർ” ഓപ്പററ്റയുടെ പ്രകടനവും “അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും” എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പഠിതാക്കളുടെ വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും അധ്യാപകന്റെ പങ്കിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അനുവദിക്കും.

എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഗവർണറേറ്റുകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും സ്കൂളുകളും അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന അവതരണങ്ങൾക്കായി സ്കൂൾ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം വിനിയോഗിച്ച് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കും.

പോസിറ്റീവ് സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തലമുറകളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകരുടെ പങ്കിനെ മന്ത്രാലയം പ്രശംസിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!