റിയാദിൽ ഫെനാ അലവ്വൽ ആർട്ട് സെന്റർ ആരംഭിച്ച് സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം

saudi arabia

റിയാദ്: റിയാദിലെ പ്രമുഖ ലാൻഡ്മാർക്ക് കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു പുതിയ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി മാറും.

ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ക്വാർട്ടറിലെ അലവ്വൽ ബാങ്കിന്റെ മുൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഫെനാ അലവ്വൽ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ആർട്ട് എക്സിബിഷനുകൾ, പാനലുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ചിന്തകരെയും സ്രഷ്‌ടാക്കളെയും പ്രമുഖ പ്രതിഭകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഫെനാ അലവ്വൽ പറഞ്ഞു.

1988-ൽ തുറന്ന ഈ കെട്ടിടം, ഭീമാകാരമായ നിരകളും പരമ്പരാഗത നജ്ദി ശൈലിയിലുള്ള രൂപങ്ങളും കൊണ്ട് നഗരത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

വിഷൻ 2030-ന്റെ ദേശീയ പരിവർത്തന പരിപാടിക്ക് അനുസൃതമായി ഇത് അടുത്തിടെ റിയാദ് സിറ്റിയിലെ റോയൽ കമ്മീഷൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ചിരുന്നു, അതിൽ സംസ്കാരം അനിവാര്യ ഘടകമാണ്.

താൽക്കാലിക ആർട്ട് എക്സിബിഷനുകൾ, സർഗ്ഗാത്മകവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ശിൽപശാലകൾ, സെമിനാറുകളുടെയും മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ എന്നിവ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും. മന്ത്രാലയം തുറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഇത്.

ഫെനാ അലവ്വൽ ആർട്ട് ബുക്കുകളുടെ വിപുലമായ സെലക്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലൈബ്രറിയുടെ ഹോം കൂടിയാണ്. ഒരു ശിൽപശാലയിൽ ആറ് തനതായ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേന്ദ്രത്തിനായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തവയാണ്.

മുമ്പ് സൗദി ഹോളണ്ടി ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അലവ്വൽ ബാങ്ക്, രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ബാങ്കാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!