സൗദി ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷൻ 101 പുതിയ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

heritage

റിയാദ്: സൗദി ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ പുരാവസ്തു രജിസ്റ്ററിൽ 101 പുതിയ പുരാവസ്തു, ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുരാവസ്തു സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 8,528 ആയി.

പുതിയ സൈറ്റുകളിൽ ഹായിലിൽ 81, തബൂക്കിൽ ഒമ്പത്, മദീനയിൽ ആറ്, കാസിമിൽ മൂന്ന്, അസീർ, ജൗഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ സൈറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദേശീയ പുരാവസ്തു രജിസ്റ്ററിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പുരാവസ്തു, ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അവയുടെ ഭരണം, സംരക്ഷണം, സംരക്ഷണം എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാനും കമ്മീഷൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിക്കാനും അതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സേവ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് വർക്കുകൾ, സൗദി അറേബ്യയിലെ പൈതൃക സ്ഥലങ്ങളുടെ ആർക്കൈവ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ, ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കാളികളായി കരുതുന്ന പൗരന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങളെ കമ്മീഷൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും, കണ്ടെത്തിയ ഏതെങ്കിലും പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾ ബാലാഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!