സൗദി ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോറത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ

IMG-20221020-WA0046

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എംജിഐ) ഉച്ചകോടിയുടെയും സൗദി ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (എസ്ജിഐ) ഫോറത്തിന്റെയും രണ്ടാം പതിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

‘അഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക്’ എന്ന പ്രമേയത്തിന് കീഴിലാണ് ഇവന്റുകൾ നടക്കുക. COP27 യുമായി ചേർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഷർം എൽ-ഷൈഖിൽ നടക്കുമെന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി (എസ്‌പി‌എ) വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അതിർത്തി കടന്നുള്ള സഹകരണം, വിജ്ഞാന വിനിമയം, രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ, പ്രസക്തമായ സർക്കാർ മന്ത്രിമാർ, നയരൂപകർത്താക്കൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാദേശിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് എംജിഐ ഉച്ചകോടി.

എസ്‌ജിഐ ഫോറത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കാലാവസ്ഥാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെയും ചിന്താ നേതാക്കളുടെയും ഒരു വിശിഷ്ട ലൈനപ്പ് വിളിച്ചുകൂട്ടും.

സൗദി വിഷൻ 2030 ന് അനുസൃതമായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി MGI, SGI എന്നിവ 2021 ൽ കിരീടാവകാശി സമാരംഭിച്ചു.
എസ്‌ജിഐക്ക് കീഴിൽ, രാജ്യം രാജ്യത്തുടനീളം 10 ബില്യൺ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും വരും ദശകങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ കര, കടൽ പ്രദേശങ്ങളുടെ 30 ശതമാനം സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

കൂടാതെ, 2030-ഓടെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ പ്രതിവർഷം 278 ദശലക്ഷം ടൺ കുറയ്ക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് SPA റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!