നവംബർ അവസാനത്തോടെ അസിരി സ്റ്റെപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം

IMG-20221024-WA0048

ജിദ്ദ: സൗദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 1 വരെ അബഹ നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന അസിരി സ്റ്റെപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നാല് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിൽ തെക്കൻ ചുവട് താളത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ച ഗാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഓപ്പററ്റ ഏരിയ, കവിതയ്ക്കും ഗാനരചനയ്ക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവിടെ കവികൾ നൃത്തരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ കൃതികൾ പാരായണം ചെയ്യും.

അസിരി സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആയിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, നൂറ്റാണ്ടുകളായി അത് എങ്ങനെ വികസിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷനും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം അതിന്റെ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

അവസാന പ്രദേശം സംഗീതത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ സന്ദർശകർക്ക് പരമ്പരാഗത സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും കഫേകളിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും.

സന്ദർശകർക്ക് ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ് ഫ്ലോറും അസിരി സ്റ്റെപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നർത്തകർ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 100-200 മീറ്റർ വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജും പരിശീലനവും പ്രകടന മേഖലയും ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കും.

രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവന്റ്.

രാജ്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും സൗദികളെ അവയുടെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!