സൗദിയിൽ പ്രതിദിനം 30 പുതിയ കമ്പനികൾ രൂപപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

new companies

റിയാദ് – കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരാശരി 30 സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിദിനം തുറന്നതായി സമീപകാല സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. 2022 ന്റെ തുടക്കം മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 7 വരെ മൊത്തം 7395 വാണിജ്യ രജിസ്റ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, 5944 സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രധാന ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിലും 1451 ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളുടെ വിഭാഗത്തിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ വ്യക്തിഗത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകുന്നതുവരെ വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലയളവ് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കവിയുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഒരു വാണിജ്യ രജിസ്ട്രിക്കായി ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അപേക്ഷകന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നൽകും, അത് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും വേഗതയേറിയതുമായ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുടരാനാകും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!