ബൗഷറിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിൽ നഗരസഭ പരിശോധന നടത്തി

bousher

മസ്‌കത്ത്: റംസാൻ മാസത്തിൽ ബൗഷർ വിലായത്തിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ പരിശോധന നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

‘പെരുന്നാളിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബൗഷറിലെ വിലായത്തിലെ പാർലറുകളെ വനിതാ പരിശോധനാ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയതായി മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഹെയർഡ്രെസ്സിംഗിന്റെയും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളുടെയും ഉടമകളെ സേവനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ സാനിറ്ററി സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് കാമ്പെയ്‌ൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!