ഹജ്ജ് സീസണിന് 10 ദിവസം മുൻപ് തീർത്ഥാടകർ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം : ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം

hajj

റിയാദ് – ഹജ്ജ് സീസണിന് 10 ദിവസം മുമ്പാണ് തീർഥാടകർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയെന്ന് ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മൂന്നാമത്തെ COVID-19 ഡോസ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണോ എന്ന് ആ വ്യക്തി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.

ഹജ്ജ് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന് എല്ലാ വാക്‌സിനുകളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഹിജ്റ 1444-ലെ ഹജ്ജ് പെർമിറ്റ് വിതരണം മെയ് 5 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്ക് അവരുടെ ഹജ്ജ് റിസർവേഷന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഗഡു അടയ്‌ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായി മന്ത്രാലയം ശവ്വാൽ 10 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ ഹജ്ജ് സീസണിൽ അംഗീകരിച്ച പാക്കേജുകൾക്കായി വ്യക്തമാക്കിയ ഫീസിൽ നിന്ന് 40% ആണ് അവസാന ഗഡു തുക.

മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തീർഥാടകർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് ദുൽ-ഹിജ്ജ 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!