സൗദിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 94.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു

saudi

റിയാദ് – സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ നിരക്ക് 2022 ൽ 94.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ (GASTAT) ബുള്ളറ്റിലാണ് ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയത്. 2022-ലെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമായി വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രവേശനവും ഉപയോഗവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ബുള്ളറ്റിൻ. ഇത് രാജ്യത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപകാല ഡാറ്റയും സൂചികകളും നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 15 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ നിരക്ക് 94.3 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു, 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് 1.4 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നിരക്ക് 95 ശതമാനത്തിലെത്തി, സ്ത്രീകളുടേത് 93.3 ശതമാനമാണ്. സൗദികൾ 93.6 ശതമാനവും സൗദികളല്ലാത്തവരിൽ 95.2 ശതമാനവും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ ശതമാനം 96.5 ഉം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ ശതമാനം 57.4 ഉം ആണെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 30 ഞായറാഴ്ച, സൗത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിൽ ഒരു കമ്പനി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ മണൽ ഇടിഞ്ഞ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചതായി ഡിഫൻസ്, സിവിൽ, ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!