ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലെ മതാഫ് വിപുലീകരണ ബിൽഡിംഗ് ഇനി ‘സൗദി പോർട്ടിക്കോ’

the saudi portico

മക്ക – ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിലെ മതാഫ് വിപുലീകരണ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്റ്റിന് ‘സൗദി പോർട്ടിക്കോ’ എന്ന് പേരിടാൻ ഉന്നത സൗദി അധികാരികൾ അനുമതി നൽകിയതായി രണ്ട് വിശുദ്ധ മസ്ജിദുകളുടെ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻസി തലവൻ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

നാല് നിലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സൗദി പോർട്ടിക്കോ. സൗദി പോർട്ടിക്കോയിലും മതാഫിലും പരമാവധി 287,000 വിശ്വാസികളെയും മണിക്കൂറിൽ 107,000 ത്വവാഫ് ചെയ്യുന്നവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

സൗദി പോർട്ടിക്കോയിൽ അബ്ബാസിദ് പോർട്ടിക്കോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള മതാഫിന്റെ (വിശുദ്ധ കഅബയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദക്ഷിണ മേഖല) വിപുലീകരണ പദ്ധതിയും വിശുദ്ധ കഅബയുടെ ചുറ്റുമുള്ള അങ്കണവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് പ്രസിഡൻസി ചീഫ് പറഞ്ഞു.

“ആധുനിക സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപകനായ അബ്ദുൾ അസീസ് രാജാവ്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തീർത്ഥാടകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു, അതനുസരിച്ച്, 1955 ൽ സൗദി രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

“സൗദ് രാജാവിന്റെയും ഫൈസൽ രാജാവിന്റെയും ഖാലിദ് രാജാവിന്റെയും കാലത്തും പോർട്ടിക്കോ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിപുലീകരണം തുടർന്നു,” ഫഹദ് രാജാവിന്റെയും അബ്ദുല്ല രാജാവിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു.

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും കൃത്യവുമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സൗദി പോർട്ടിക്കോ തീർത്ഥാടകർക്കും ആരാധകർക്കും വിശാലമായ ഇടങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതിക സേവനങ്ങളുടെയും ശബ്ദ, ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും ലഭ്യതയും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!