വെർച്വൽ നോട്ടറി പബ്ലിക് സർവീസ് ആരംഭിച്ച് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം

notary public service

റിയാദ് – വെർച്വൽ നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നീതിന്യായ മന്ത്രി ഡോ. വാലിദ് അൽ-സമാനി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിലൂടെ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസുകൾ വ്യക്തിപരമായി സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ റിമോട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമയവും അധ്വാനവും ലാഭിക്കുന്നുവെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഓൺലൈൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും ഉയർത്തുക, ഗുണഭോക്താവിന്റെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് വെർച്വൽ നോട്ടറി പബ്ലിക് സിസ്റ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

നാജിസ് പോർട്ടലിൽ നോട്ടറൈസേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ആളുകൾക്ക് വെർച്വൽ നോട്ടറി പബ്ലിക് വഴി നോട്ടറൈസേഷൻ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഗുണഭോക്താക്കൾ വെർച്വൽ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, തുടർന്ന് നോട്ടറി ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുന്നു.

ഫോം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീം പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കും, അബ്ഷർ വഴി അയച്ച സ്ഥിരീകരണ കോഡ് വഴി കക്ഷികൾ ഫോം അംഗീകരിക്കും.

വെർച്വൽ നോട്ടറി സേവനം അതിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംവിധാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും സൗദി വിഷൻ 2030-നൊപ്പം മുന്നേറുന്നതിനും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!