ജിദ്ദ ബലദിലെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു

parking fees

ജിദ്ദ- ജിദ്ദ ബലദിലെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയെ പൂർണമായും മാറ്റി പുതിയ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്. പുതിയ കമ്പനി കരാർ എടുക്കുന്നത് വരെ പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ വൈകാതെ പുതിയ സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!