ദേശീയദിനം: 93 റിയാലിന് സൗദിക്കകത്തും 193 റിയാലിന് വിദേശത്തേക്കും ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്ലൈ‍നാസ്

flynas

റിയാദ്: സൗദി ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 93 റിയാലിന് സൗദിക്കകത്തും 193 റിയാലിന് വിദേശത്തേക്കും ഓഫർ യാത്ര നിരക്ക് ഫ്ലൈ‍നാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഓഫർ നേടുന്നതിന് ഒക്ടോബർ 1 നും ഡിസംബർ 31 നും ഇടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സെപ്തംബർ 20 നും 23 നും ഇടയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിലും നവംബർ 1 മുതൽ 5 വരെയും നവംബർ 16 മുതൽ 26 വരെയും ഓഫർ ലഭ്യമാകുകയില്ല എന്ന് എയർലൈൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഓഫർ ലഭ്യമാവുകയെന്നും എയർലൈൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!