റമദാൻ :വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ

deputy ameer

മക്ക – മക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പുരോഗതിയും വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉംറ തീർഥാടകരെയും വിശ്വാസികളെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ മസ്ജിദിന്റെ ഒരുക്കവും മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ബദർ ബിൻ സുൽത്താൻ രാജകുമാരൻ വ്യാഴാഴ്ച പരിശോധിച്ചു.

സൗദിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിപുലീകരണ കെട്ടിടത്തിന്റെയും മസാ’യുടെയും നിലകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് തലങ്ങളിലായി മണിക്കൂറിൽ 50,000 തീർഥാടകരിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 107,000 തീർഥാടകരായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മതാഫ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വിപുലീകരണവും ബദർ രാജകുമാരൻ പരിശോധിച്ചു.

18,400 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മതാഫ് കെട്ടിടത്തിൽ തീർഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള അധിക സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം മെസനൈൻ നിലയുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ശ്രദ്ധിച്ചു. മതാഫ് കെട്ടിടത്തിലെ തണുപ്പിക്കൽ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!